سلام ، به تجهیز گیربکس خوش آمدید.

ایران ،اصفهان شهرک صنعتی امیرکبیر
بین بلوک ۱۶ و ۱۷ پلاک ۳۶

طراحی و ساخت گیربکس خورشیدی دستگاه روغن کشی کنجد

پروژه طراحی و ساخت گیربکس خورشیدی دستگاه روغن کشی کنجد