سلام ، به تجهیز گیربکس خوش آمدید.

شهرک صنعتی امیرکبیر
ایران ، اصفهان

طراحی و ساخت گیربکس خورشیدی دستگاه روغن کشی کنجد

پروژه طراحی و ساخت گیربکس خورشیدی دستگاه روغن کشی کنجد