سلام ، به تجهیز گیربکس خوش آمدید.

ایران ،اصفهان شهرک صنعتی امیرکبیر
بین بلوک ۱۶ و ۱۷ پلاک ۳۶

خدمات ما

محاسبات مهندسی با نرم افزار

محاسبات مهندسی با نرم افزار

ساخت

ساخت

تست و بازرسی

تست و بازرسی

مشاوره

مشاوره

نگهداری و تعمیرات (overhaul)

نگهداری و تعمیرات (overhaul)

طراحی

طراحی

بهینه سازی و افزایش ظرفیت تولید

بهینه سازی و افزایش ظرفیت تولید