سلام ، به تجهیز گیربکس خوش آمدید.

شهرک صنعتی امیرکبیر
ایران ، اصفهان

طراحی و ساخت گیربکس خط تولید لوله اسپیرال شرکت دینا پلیمر صفاهان

طراحی گیربکس خط تولید لوله اسپیرال شرکت دینا پلیمر صفاهان