سلام ، به تجهیز گیربکس خوش آمدید.

ایران ،اصفهان شهرک صنعتی امیرکبیر
بین بلوک ۱۶ و ۱۷ پلاک ۳۶

طراحی و ساخت گیربکس خط تولید لوله اسپیرال شرکت دینا پلیمر صفاهان

طراحی گیربکس خط تولید لوله اسپیرال شرکت دینا پلیمر صفاهان