نکاتی درباره چرخدنده ها

مقدمه :

در ایم مقاله میخواهیم در ادامه مقاله قبلی به نکاتی درباره چرخدنده ها بپردازیم و آنالیز کنیم.اگر مقاله قبلی رو مطالعه نکردید از این جا مشاهده کن

نکاتی درباره چرخدنده ها

1- چپ گرد یا راست گرد

یکی از نکاتی که باید در مورد چرخدنده ها بدونیم چپ گرد و یا راست گرد بودن اونها هست . راحت ترین روش برای این کار استفاده از دست هست که میتونید با توجه به تصویر زیر این کار رو انجام بدین.

راست گرد یا چپ گرد - tgears.ir

همانطور که می بینید دندانه ها در قسمت راست تصویر راست گرد در قسمت وسط تصویر چپ گرد و در سمت چپ تصویر به صورت معمولی هستند.

2- فرم دندانه ها در چرخدنده های مخروطی

فرم دندانه ها در چرخدنده های مخروطی سه نوع است که در ادامه آنها را معرفی و برسی می کنیم.

فرم دندانه ها در چرخنده ها مخروطی - tgears.ir

1- Gleason

در این نوع فرم چرخنده های مارپیچ ، زاویه مارپیچ معمولا 35 درجه میباشد و ارتفاع دندانه از محیط به طرف مرکز به تدریج کاهش می یابد .

2- Klingelnberg

در این نوع فرم چرخنده های مارپیچ ، دندانه های آن فرم اینولوتی دارد و با نام Palloid شناخته میشود ارتفاع دندانه در طول آن تقریبا ثابت است .

3- Orlikon

در این نوع فرم چرخنده های مارپیچ ، چرخدنده های نوع Eloid که مارپیچ آن حالت اپی سیکلویید دارد ارتفاع در این نوع چرخدنده ثابت است .

3- اصطلاحات فنی چرخ دنده ها

در عکس زیر میتونید اصطلاحات فن چرخدنده ها رو مشاهده کنید و در ادامه دو تا از مهم ترین آنها رو توضیح میدهیم .

اصطلاحات فنی چرخ دنده ها - tgears.ir

1- مدول(m) سیستم متریک Module

مدول عبارت است از نسبت قطر کام برحسب ملی متر به تعداد دندانه های چرخدنده                        m = d/n 

مدول - tgears.ir
مدول - tgears.ir

مدول های استاندارد

مدول های استاندارد - tgears.ir
مدول های استاندارد - tgears.ir
مدول های استاندارد - tgears.ir

2- گام قطری (DP-Pd) سیستم اینچی Diameter Pich

گام عبارت است از محیط دایره گام به تعداد دندانه                                                                   P = ∏*d/N

گام قطری عبارت است از تعداد دندانه های چرخدنده در هر اینچ از قطر گام آن                              DP=N/Pd

4- مشخصات چرخدنده

1- دایره گام

محیطی از یک استوانه فرضی که با یک استوانه دیگر ، درگیر و حرکت غلطشی بدون لغزش دارد .

2- قطر سر دنده

این قطر به قطر دایره خارجی نیز معروف است  da

3- قطر ته دنده

معین کننده دایره ای است که از انتهای دندانه ها می گذرد  df

4- سر دندانه (ادندوم) ha

5- ته دندانه (دیدندوم) hf

مشخصات چرخدنده ها - tgears.ir

5- زاویه فشار

به زاویه بین خط عملکرد و خط عمود بر خط المرکزین دو چرخدنده زاویه فشار می گویند که در ادامه انواع زاویه و تعداد چرخدنده در هر زاویه را برسی میکنیم .

زاویه فشار​ - tgears.ir
زاویه فشار​ - tgears.ir

1- زاویه فشار 14.5 درجه 32 دندانه

2- زاویه فشار 20 درجه 17 دندانه

3- زاویه فشار 25 درجه 12 دندانه

زاویه فشار - tgears.ir

6- زاویه مارپیچ

به زاویه ای که دندانه ها با محور چرخدنده ایجاد میکنند زاویه مارپیچ می گوییم .

زاویه مارپیچ - tgears.ir

7- خلاصی

خلاصی برای ایجاد یک فاصله آزاد برای مونتاژ دندانه ها در نظر گرفته می شود . دو نوع خلاصی وجود دارد خلاصی جانبی و خلاصی نرمال

خلاصی باعث می شود:

1- دندانه ها به آرامی کار کند

2- دنده ها جام نکند

3-تماس در هر دو طرف دندانه ها برقرار نشود و تنها یک طرف دندانه در گیر باشد

همچنین باید توجه داشت که خلاصی زیاد و یا کم نیز معایبی دارد که باعث ایجاد آسیب های جدی به چرخدنده ها می شود که میتواند خسرات جبران ناپذیری داشته باشد .

خلاصی خیلی کم

1- ایجاد بار اضافی

2- ایجاد گرمای اضافی

3- گیریپاژ کردن دنده

4 -سرو صدای زیاد هنگام درگیری

خلاصی خیلی زیاد

1- انتقال یکنواخت انجام نمیگیرد

2- ایجاد بار های ضربه ای

3- ایجاد سرو صدا

خلاصی - tgears.ir
خلاصی - tgears.ir
خلاصی - tgears.ir

8- لقی

موضوع دیگر در طراحی و ساخت چرخدنده ها بحث لقی می باشد که دندانه های چرخدنده در هم چفت نمی شود و باعث لقی می شود .

لقی - tgears.ir

کلام آخر

اکنون با نکاتی درباره چرخدنده ها آشنا شدید و با توجه به مقاله قبلی میتونید درک و تجسم بهتری از چرخدنده ها داشته باشید .

1 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.