انواع گیربکس های صنعتی

مقدمه :

در این مقاله به برسی انواع گیربکس های صنعتی میپردازیم . گیربکس های صنعتی بر چند معیار درسته بندی می شوند که در ادامه به آنها می پردازیم .

انواع گیربکس های صنعتی

گیربکس ها را بر اساس چندین معیار میتوان طبقه بندی کرد

1-سرعتی یا قدرتی بودن گیربکس

2-تک استیج یا چند استیج

3-نحوی قرار گیری گیربکس 

1- سرعتی یا قدرتی بودن گیربکس

گیربکس های سرعتی
Picture2
گیربکس های قدرتی

گیربکس های کاهنده

بیش از 80 درصد گیربکس هایی که در صنایع به کار گرفته شده اند کاهنده میباشند یعنی دور ورودی گیربکس را کاهش و به ازای آن گشتاور خروجی گیربکس را افزایش می دهند

2- تک استیج یا چند استیج

1- تک استیج

2- دو استیج

3- سه استیج و بیشتر

Picture5
Picture3

3- نحویه قرار گیری گیربکس

متنافر
متعامد
موازی
مستقیم

گیربکس شافت مستقیم

  • در این نوع گیربکس ها شافت خروجی نسبت به شافت ورودی مستقیم و یا به عبارتی در یک امتداد می باشد که در آن می توان هم از چرخدنده های هلیکال و ساده استفاده کرد و به صورت تک استیچ و دو یا چند استیج وجود دارند
  • امکان یک شافت در خروجی است
  • نسبت تبدیل برای هر استیج برابر است                                                                   i=driver/driven=z2/z1
  • نسبت تبدیل کل برابر است با ضرب هر استیج در هم                                                               I=i1*i2*i3*in

گیربکس های شافت موازی

در این گیربکس ها شافت ورودی نسبت به شافت خروجی در یک صفحه موازی قرار دارد که در آن می توان از چرخدنده های ساده و هلیکال استفاده کرد و به صورت تک استیچ و دو یا چند استیج وجود دارند

امکان دو خروجی با سرعتهای متفاوت در دو جهت ، موافق یا مخالف وجود دارد

نسبت تبدیل طبق رابطه قبلی محاسبه میشود

گیربکس های متعامد

در این نوع گیربکس ها محور ورودی در صفحه ای عمود بر شافت خروجی قرار دارد که اصولا استیج اول این گیربکس ها ار چرخدنده مخروطی تشکیل شده و مابقی استیج ها متواند ساده یا هلیکال باشد

امکان دو شافت خروجی با جهت های متفاوت وجود دارد

نسبت تبدیل هر استیج مانند چرخدنده های ساده و هلیکال

گیربکس های متنافر

اکثر این نوع گیربکس ها از نوع حلزونی می باشند البته متوان گیربکس های هیپوییدی را هم در این مجموعه در نظر گرفت در این گیربکس ها محور ورودی نسبت به محور خروجی در یک صفحه متنافر از هم قرار دارند که در آن می توان از چرخدنده های ساده و هلیکال استفاده کرد  و به صورت تک استیچ و دو یا چند استیج وجود دارند

گیربکس های حلزونی

1- حداکثر راندمان 40 تا 55 درصد

2- بیشترین کاهش دور را در ابعاد پایین ممکن می کند

3- خود قفل بودن در زاویه هایی خاص

3- ارزان قیمت

4- خرابی زیاد

5- نسبت تبدیل برابراست با تعداد راه پیچ تقسیم بر تعداد دندانه های حلزون

گیربکس های خورشیدی

این نوع گیربکس در دسته گیربکس های مستقیم قرار میگیرد و در صورتی که استیج اول آن چرخدنده مخروطی نصب گردد محور خروجی میتواند نسبت به محور ورودی عمود باشد غالبا از چرخدنده های ساده استفاده میشود و میتواند چندین استیج را تشکیل دهد

  • قابلیت تولید نسبت تبدیل های بسیار بالا
  • از نظر ظرفیتی تقریبا 3 برابر مابقی گیربکس ها
  • از لحاظ حجمی و وزنی با شرایط یکسان 1/3 مابقی گیربکس ها
  • بسته به تعداد پلنت ها ظرفیت بالاتر می دهد

4- روش انتخاب گیربکس های صنعتی

برای انتخاب صحیح گیربکس صنعتی، سازنده نیاز به اطلاعاتی دارد که فقدان این اطلاعات میتواند در کارکرد بدون مشکل گیربکس تأثیر گذار باشد

1- کاربرد گیربکس (برای محاسبه s.f )

2- توان نامی ورودی

3- نوع محرک ورودی و نحوه کوپل شدن

4- دور ورودی و استفاده از اینورتر

5- نسبت تبدیل یا دور خروجی

6- حداقل و حداکثر دمای محیط،

7- تعداد استارت و استوپ در یک شیفت کاری

8- سیستم روغنکاری اجباری

5- سرویس فاکتور

یکی از عوامل تعیین کننده در انتخاب گیربکی می باشد که بنابه شرایط کاری و کاربرد مقادیری مختلفی را به خود اختصاص می دهد

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.