سلام ، به تجهیز گیربکس خوش آمدید.

ایران ،اصفهان شهرک صنعتی امیرکبیر
بین بلوک ۱۶ و ۱۷ پلاک ۳۶

مشاوره

مشاوره

با توجه به اینکه خرید، ساخت، جایگزینی، افزایش ظرفیت، علل خرابی و … گیربکس ها و چرخ دنده های صنعتی نیاز به تخصص ویژه دارد و برای شرکت های بزرگ و صنعتی این موضوع می تواند در قالب شرکت مشاوره ارائه شود این مجموعه قادر است موارد اینگونه را، خواه خریدار در داخل کشور باشد و خواه در خارج آن، اینکه چه پارامتر هایی باید جهت انتخاب در نظر گرفته شود و یا هنگام ساخت چه پروسه هایی باید تحت کنترل باشد و گواهی های مربوطه برای آن صادر گردد یکی از رسالت های شرکت مشاور می باشد.