سلام ، به تجهیز گیربکس خوش آمدید.

ایران ،اصفهان شهرک صنعتی امیرکبیر
بین بلوک ۱۶ و ۱۷ پلاک ۳۶

ساخت

ساخت

وجود تجهیرات مدرن و به روز در سطح کشور و گسترش به سمت تخصص گرایی، صنعت را به این سوق می دهد که تخصص رقابتی بهای تمام شده و کیفیت را بهبود می دهد. با توجه به حجم وسیعی از صنایع دنده سازی در ایران به ویژه در استان های اصفهان، تبریز و تهران این مجموعه رسالت خود می داند از این پتانسیل پویا و بالقوه استفاده نموده با درگیر کردن این بخش از صنعت بتوان رقابت را به صورت تخصصی در بین دنده سازان برای ساخت گیربکس با کیفیت ایجاد نمود.